Wygrajmy ze smogiem

O projekcie

Projekt „Wygrajmy ze smogiem” obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Mogą przystąpić do niego szkoły podstawowe, których kadra nauczycielska, dyrekcja, uczniowie i rodzice chcą poprzez edukację ekologiczną zadbać o zdrowsze, wolne od smogu powietrze w swoim otoczeniu.

Pomoc w opracowaniu lekcji

Wspieramy nauczycieli prowadzących lekcje o ekologii dla szkół podstawowych.

Wiedza w przystępnej formie

Skorzystaj z naszych bezpłatnych zasobów on-line wspierających utrwalanie faktów na temat smogu: materiałów wideo, quizów oraz bazy wiedzy.

Dla każdego!

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły z całej Polski.

Stawiamy na edukację!

Cel priorytetowy projektu:

Budowa świadomości ekologicznej wśród dzieci i ich rodzin. Kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Cele komunikacyjne:

• Zwrócenie uwagi mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych polskich miast na stan powietrza,

środowiska w ich najbliższym otoczeniu

• Edukacja przez rozrywkę – zagażowanie dzieci przez nowoczesne narzędzia edukacyjne

• Zaangażowanie dzieci w sprawy dotyczące ich najbliższego otoczenia – kształtowanie postawy

odpowiedzialnej ekologicznie (certyfikat „Pogromcy Smogu” jest i nagrodą i zobowiązaniem)

• Upowszechnianie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko w jego najbliższym otoczeniu

Założenia projektu:

„Wygrajmy ze smogiem” to kompleksowy program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku szkolnym. W ramach programu szkoły w nim uczestniczące otrzymają pomoce dydaktyczne:

• scenariusze gotowych lekcji dydaktycznych opracowanych przez ekspertów od ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

• scenariusze warsztatów ekologicznych

• materiały edukacyjno-promocyjne do dystrybucji na terenie szkoły

• 75 social video stworzonych przy współpracy np. z Tomaszem Rożkiem (naukowcem, edukatorem,

propagatorem nauki, znanym przede wszystkim z prowadzenia programu edukacyjnego Sonda 2), jako pomoc

dydaktyczną skorelowaną z konspektami lekcji i warsztatów.

• Aplikację mobilną zintegrowaną ze stroną internetową projektu do wytworzenia w ramach warsztatów

antysmogowej mapy okolicy

• Wsparcie przez infolinię i stronę www dla nauczycieli realizujących program

Zasięg i promocja programu

Program zostanie przeprowadzony w 50 polskich miastach, a także w szerszej przestrzeni medialnej.

W każdym z miast chcemy zaangażować maksymalną liczbę szkół podstawowych.

W każdym mieście/regionie zostanie przeprowadzona lokalna kampania promocyjna. W komunikacji wykorzystamy zarówno masowe kanały komunikacji jak TV lokalna, radio lokalne, prasa lokalna, Internet programmatic, portale lokalne. Kampania promocyjna programu kierowana będzie do ogółu społeczności lokalnej z naciskiem na nauczycieli, rodziców dzieci w wieku szkolnym i ich rodziny. W pierwszej fazie projektu w szkołach na terenie wybranych miast zostanie przeprowadzona dedykowana kampania rekrutacyjna wzmocniona kampanią crossmediową na terenie objętym programem.

Bezpłatne czujniki

Dla pierwszych 100 szkół bezpłatne czujniki smogu!

Wiedza

Szukasz inspiracji? Dołącz do kampanii i skorzystaj z gotowych scenariuszy lekcji.

Wygrajmy ze smogiem

Poznaj Anielkę, Jaśka i Miłosza i stań z nimi do walki ze smogiem.