Wygrajmy ze smogiem

O projekcie

Projekt „Wygrajmy ze smogiem” obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Mogą przystąpić do niego szkoły podstawowe, których kadra nauczycielska, dyrekcja, uczniowie i rodzice chcą poprzez edukację ekologiczną zadbać o zdrowsze, wolne od smogu powietrze w swoim otoczeniu.

Pomoc w opracowaniu lekcji

Wspieramy nauczycieli prowadzących lekcje o ekologii dla szkół podstawowych.

Wiedza w przystępnej formie

Skorzystaj z naszych bezpłatnych zasobów on-line wspierających utrwalanie faktów na temat smogu: materiałów wideo, quizów oraz bazy wiedzy.

Dla każdego!

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły z całej Polski.

Stawiamy na edukację!

Cel priorytetowy projektu:

Budowa świadomości ekologicznej wśród dzieci i ich rodzin. Kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Cele komunikacyjne:

• Zwrócenie uwagi mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych polskich miast na stan powietrza,

środowiska w ich najbliższym otoczeniu

• Edukacja przez rozrywkę – zagażowanie dzieci przez nowoczesne narzędzia edukacyjne

• Zaangażowanie dzieci w sprawy dotyczące ich najbliższego otoczenia – kształtowanie postawy

odpowiedzialnej ekologicznie (certyfikat „Pogromcy Smogu” jest i nagrodą i zobowiązaniem)

• Upowszechnianie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko w jego najbliższym otoczeniu

Założenia projektu:

„Wygrajmy ze smogiem” to kompleksowy program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku szkolnym. W ramach programu szkoły w nim uczestniczące otrzymają pomoce dydaktyczne:

• scenariusze gotowych lekcji dydaktycznych opracowanych przez ekspertów od ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

• scenariusze warsztatów ekologicznych

• materiały edukacyjno-promocyjne do dystrybucji na terenie szkoły

• 75 social video stworzonych przy współpracy np. z Tomaszem Rożkiem (naukowcem, edukatorem,

propagatorem nauki, znanym przede wszystkim z prowadzenia programu edukacyjnego Sonda 2), jako pomoc

dydaktyczną skorelowaną z konspektami lekcji i warsztatów.

• Aplikację mobilną zintegrowaną ze stroną internetową projektu do wytworzenia w ramach warsztatów

antysmogowej mapy okolicy

• Wsparcie przez infolinię i stronę www dla nauczycieli realizujących program

Zasięg i promocja programu

Program zostanie przeprowadzony w 50 polskich miastach, a także w szerszej przestrzeni medialnej.

W każdym z miast chcemy zaangażować maksymalną liczbę szkół podstawowych.

W każdym mieście/regionie zostanie przeprowadzona lokalna kampania promocyjna. W komunikacji wykorzystamy zarówno masowe kanały komunikacji jak TV lokalna, radio lokalne, prasa lokalna, Internet programmatic, portale lokalne. Kampania promocyjna programu kierowana będzie do ogółu społeczności lokalnej z naciskiem na nauczycieli, rodziców dzieci w wieku szkolnym i ich rodziny. W pierwszej fazie projektu w szkołach na terenie wybranych miast zostanie przeprowadzona dedykowana kampania rekrutacyjna wzmocniona kampanią crossmediową na terenie objętym programem.

Zobacz regulamin udostępniania czujników smogu.