Wygrajmy ze smogiem

Kto w Polsce zajmuje się problemem smogu?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące smogu, na które odpowiadają eksperci.

W Polsce organizowanych jest wiele cennych i skutecznych akcji antysmogowych, takich jak: Edukacyjna Sieć Antysmogowa czy program „Czyste powietrze”. Smogiem zajmują się aktywiści skupieni w Polskim Alarmie Smogowym. W ostatnich latach smogiem zaczęły się zajmować władze miejskie, władze gminne, władze wojewódzkie i wreszcie ministerstwa, więc zainteresowanych podmiotów, które chcą się smogiem zajmować jest coraz więcej i to jest bardzo dobry sygnał.

Magdalena Kozłowska: Polski Alarm Smogowy jest siecią małych organizacji – lokalnych alarmów smogowych. Są to czasami inicjatywy nieformalne, czasem stowarzyszenia, które działają w konkretnych miejscach w Polsce. Obecnie jest ich ponad 40. Polski Alarm Smogowy sieciuje te organizacje i koordynuje współpracę tych organizacji na szczeblu krajowym. Natomiast, jeśli chodzi o lokalną politykę to tutaj organizacje same ją kształtują.

Piotr Siergiej: Lokalne alarmy smogowe to są grupki aktywistów, mieszkańców, które zgłaszają się do nas i po podpisaniu deklaracji, wspólnych interesów, wspólnych działań mogą przystąpić do Polskiego Alarmu Smogowego i dzięki temu walczyć ze smogiem.

Magdalena Kozłowska: Polski Alarm Smogowy jako ta organizacja parasolowa, rzecznicza, działa na rzecz zmian prawa postulowanego przez aktywistów skupionych w sieci lokalnych organizacji. Wypracowywane wspólnie konkretne rozwiązania są przedstawiane rządzącym w formie bądź nacisku medialnego, bądź różnych petycji. Główną zaletą alarmu smogowego jest to, że nie tylko stawia diagnozę, ale też daje konkretne rozwiązania.

Polski Alarm Smogowy prowadzi różne akcje np. „Skup kopciucha”, przy których zachęca do wymiany starych pieców grzewczych na nowe.

Piotr Siergiej: W Polskim Alarmie Smogowym przyjęliśmy sobie bardzo prosty cel. Chcemy, żeby powietrze w Polsce spełniało dopuszczalne normy, czyli nadawało się do oddychania. Jeżeli polskie powietrze będzie nadawało się do oddychania, Polski Alarm Smogowy straci rację bytu i wreszcie będziemy mieli spokój.