Wygrajmy ze smogiem

Kiedy pierwszy raz pojawił się smog, a może jest stary jak świat?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące smogu, na które odpowiadają eksperci.

Aby nazwać to zjawisko, musimy się cofnąć w czasie i przenieść do stolicy Wielkiej Brytanii – Londynu. The Great Smog of London utrzymywał się w Londynie od 5 do 9 grudnia roku 1952. Do atmosfery były emitowane gazy pochodzące głównie z kominów mieszkań, fabryk oraz spalin samochodowych. Właśnie przez nie zginęło wtedy tysiące Londyńczyków.

W 1956 roku wprowadzono w Londynie ustawę o czystym powietrzu. Jednak to nie pomogło rozwiązać problemu, dlatego w 2003 roku władze wprowadziły opłatę za wjazd do Londynu, a o tym, że nie ma tutaj taryfy ulgowej przekonał się sam Barack Obama, który dostał mandat w wysokości 120 funtów za wjazd do Londynu bez uiszczenia tej opłaty.

Czy problem smogu związany jest tylko z działalnością człowieka, czy też do jego powstawania przyczynia się niekiedy również natura?

Są różne poglądy na temat powstawania smogu. Są zwolennicy teorii, że smog jest tylko i wyłącznie wytworem człowieka, wytworem cywilizacji. A są też zwolennicy poglądu, że smog istniał zawsze – zjawiska przyrodnicze, takie jak wybuchy wulkanów, pożary w lasach, czy na stepach, przyczyniają się do powstawania smogu.

Jeżeli patrzymy na zanieczyszczenie powietrza w ciągu ostatnich 10 lat, to między poszczególnymi latami nie ma większej różnicy. Zanieczyszczenie powietrza jest dosyć stabilne i zmiany jakości powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym, w głównej mierze są uwarunkowane pogodą, klimatem, tym, czy mamy bardziej wietrzną zimę czy mniej. Natomiast patrząc na problem w kontekście historycznym, to mamy obecnie dużo czystsze powietrze niż np. 30-40 lat temu.