Wygrajmy ze smogiem

Jak zmotywować siebie i innych do realnej zmiany jakości powietrza?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące smogu, na które odpowiadają eksperci.

Wiemy, co jest nie tak z powietrzem, ale czy rzeczywiście chcemy to zmienić?
Najczęściej deklarowaną motywacją Polaków, do tego by chronić środowisko, jest troska o zdrowie oraz przyszłe pokolenia.

Odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego obarczony jest każdy z nas. Wszyscy bierzemy udział w kształtowaniu postaw i zachowań wobec środowiska – również jako obywatele, edukatorzy, rodzice czy sąsiedzi.

Informacje dotyczące środowiska Polacy najczęściej czerpią z telewizji i Internetu, przy czym większość z nich nie szuka informacji będących w posiadaniu władz publicznych, jednocześnie utrzymując, że każdy obywatel jest odpowiedzialny za ochronę środowiska.

Tylko wspólnym wysiłkiem możemy coś realnie zmienić. Edukujmy siebie, sąsiadów i młode pokolenia, które w przyszłości będą decydować o stanie środowiska.

Z powodu smogu umiera rocznie prawdopodobnie więcej osób niż w 2021 roku zmarło z powodu COVID-19. Czy oba problemy zajmują w świadomości Polaków porównywalne miejsce?

Ekologia, choć ważna, nie jest w świadomości Polaków najbardziej palącym problemem.

Z raportu „Świadomość ekologiczna Polaków 2018” r wynika, że ochrona środowiska nie znalazła się na liście najważniejszych dziedzin, w których państwo ma pilne do rozwiązania problemy.

W obrębie samego środowiska najczęściej wskazywanym przez Polaków obszarem jest zanieczyszczenie powietrza, zmiana klimatu i problem śmieci. Przy czym w porównaniu do lat 2011-2014 znacznie więcej Polaków wskazywało na zanieczyszczenia powietrza (wzrost z 39% w 2014 roku do 62% w 2018 roku) oraz zmiany klimatu (wzrost z 22% do 39% w analogicznych latach).