Wygrajmy ze smogiem

Jak walczyć ze smogiem – nauka przez zabawę

Najczęściej zadawane pytania dotyczące smogu, na które odpowiadają eksperci.

Okazuje się, że w walce ze smogiem problemem nie jest brak ogólnej świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, ale brak świadomości skutków wpływu zanieczyszczeń na najbliższe otoczenie, na zdrowie naszych rodzin i nas samych.
Raport „Świadomość ekologiczna Polaków 2018” pokazuje niebezpieczne zjawisko. Choć Polacy deklarują, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę środowiska, to jednak w gronie głównych trucicieli wskazują przemysł i duże zakłady produkcyjne, które emitują zanieczyszczenia do atmosfery. Może to wynikać z braku świadomości ekologicznej lub świadomego wyparcia problemu, które może być podstawą do zwolnienia z działania. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, ale „ja nie muszę nic zmieniać, bo i tak nie mam na to większego wpływu”.

To co jest kluczowe w edukacji ekologicznej, to uświadomienie problemu w perspektywie jednostki i jej najbliższego otoczenia – chodzi o to, aby problem zanieczyszczenia powietrza przenieść z ogólnego, medialnego dyskursu na lokalny, rodzinny grunt.
Ponieważ Polacy wskazują troskę o zdrowie swoje i swojej rodziny jako główną motywację działań na rzecz ochrony środowiska, to warto ten fakt wykorzystać, angażując w projekty edukacyjne dzieci. Nie chodzi o to, aby dzieci obarczać problemem, ale by budować od wczesnego dzieciństwa postawę odpowiedzialności środowiskowej, a przy okazji dotrzeć z przekazem do ich rodzin. To właśnie dzieci w wielu polskich domach mają ogromny wpływ na rodzinne decyzje zakupowe. Z badania „Kids Power” w 2017 roku wynika, że dzieci coraz częściej uczestniczą w podejmowaniu decyzji konsumenckich na równi z dorosłymi. Aż 49,4 %. kobiet przyznało, że ich dzieci mają również wpływ na wybór dodatków do wyposażenia wnętrz i współdecydują o wakacjach (41,9 %).

Zatem edukując dzieci, nie tylko tworzymy fundament świadomości ekologicznej przyszłego społeczeństwa, ale możemy wprost wpłynąć na decyzje zakupowe rodzin, zwracając ich uwagę na kwestie ekologiczne.

Edutainment to wszelkie działania łączące edukację z rozrywką, których celem jest przede wszystkim edukacja, zaś forma rozrywki jest wyłącznie sposobem uatrakcyjnienia przekazu o charakterze edukacyjnym. Ich celem jest zaktywizowanie osoby do nauki i zbudowanie interakcji pomiędzy edukatorem (lub narzędziem edukacji) a osobą uczącą się.