Wygrajmy ze smogiem

Jak smog wpływa na środowisko?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące smogu, na które odpowiadają eksperci.

Smog i rośliny

Hanna Gradkowska: „Smog ma bardzo negatywny wpływ na roślinność. Zaczyna się od zatrucia gleby i to wywołuje zdecydowany efekt zahamowania wzrostu obserwowany np. w lasach. Osłabiona jest też zdrowotność lasu i tu występują częste gradacje szkodników. Lasy tracą też najcenniejsze gatunki – bardzo zmniejsza się różnorodność lasów. Tak więc ewidentnie smog wpływa na stan roślinności”.

Do gleby trafiają pyły z domowych kominów albo popioły spalin, które zawierają szkodliwe substancje, a potem część tych substancji trafia do naszego łańcucha pokarmowego – np. dioksyny, które powstają przy paleniu plastiku, a potem kumulują się w żywności.

Smog i zwierzęta

Podobnie, jak na człowieka, smog negatywnie wpływa także na zwierzęta – przede wszystkim na ich układ oddechowy, ale także na inne narządy i układy. Przez smog zwierzęta mają na przykład słabsze kości i zęby.

Smog i klimat

Zanieczyszczenia, które wchodzą w skład smogu wpływają na klimat. Zmiana klimatu i smog to są dwa różne problemy, które często są mylone albo mieszane. I nic dziwnego, że są mylone, bo są do siebie bardzo zbliżone. Na przykład pył zawieszony – jego niektóre rodzaje ocieplają planetę, a niektóre ochładzają. Aerozole, które powstają z dwutlenku siarki chłodzą Ziemię, a sadza grzeje. Ozon, który powstaje ze spalin samochodowych, ten słynny smog typu Los Angeles, jest silnym gazem cieplarnianym. Emitując substancje, które nazywamy smogiem i które szkodzą naszemu zdrowiu, mamy także wpływ na klimat.

Smog i… Covid-19

Piotr Siergiej: „Kiedy w marcu mieliśmy lockdown covidovy, to bardzo szybko poprawiła się jakość powietrza, z prostego powodu. Na ulicach nie było samochodów i smog samochodowy po prostu gwałtownie się zakończył. Na jesieni mieliśmy znowu koronawirusa, ale sytuacja była trochę inna, dlatego, że paliliśmy więcej w kotłach, w związku z tym smog zrobił się większy.
W Indiach po zamknięciu gospodarki, Himalaje były widoczne po raz pierwszy od 30 lat z odległości 200 km. Paradoksy tego rodzaju pokazują, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia jeśli chodzi o walkę ze smogiem – zjawiska równie groźnego jak Covid-19”.